Vasikoiden olosuhteetIMG 5254

Vasikan pitopaikan tulisi olla kuiva, vedoton ja puhdas. Lisäksi pitopaikassa tulisi huomioida muun muassa sisäilman kaasu ja pölypitoisuus sekä sopivat pintamateriaalit. Oikeanlaisilla pito-olosuhteilla voidaan vaikuttaa vasikan kasvuun ja terveyteen yhdessä laadukkaan ravinnon ja hyvän hoidon kanssa.

Navetoiden ja vasikoiden pitopaikan olosuhdevaatimuksia on Vasikkatilat kuntoon -hankkeessa koottu kirjallisuuskatsaus, josta pääset lukemaan tuotantotilojen hyvistä olosuhteista ja näiden olosuhteiden viitearvoista.

EU maaseuturahaston, Maaseutu2020:n, Savonian, Luonnonvarakeskuksen ja Centrian logot.