Rahjan tila, Kalajoki

Rahjan tila toimii Vasikkatilat kuntoon hankkeessa kehitettävän mittauslaitteiston kehitys ja testaus tilana. Tilan vasikat sijaitsevat vuonna -85 rakennetun vanhan parsinavetan puolella, joka on muutettu vasikoiden ja nuorkarjan kasvatukseen. Pikkuvasikoille on yksittäiskarsinat ja isommille ryhmäkarsinat. Tilan ilmanvaihto on toimiva. Vasikkatila on osittain yhteistä ilmatilaa uudemman lypsypihaton kanssa. Lypsypihatto on rakennettu vanhan rakennuksen jatkeeksi. Lypsylehmien puolta on jatkettu kahdessa vaiheessa. Tilalla on käytössä robottilypsy.

1

Kuva 1. Tilalle asennettiin laitteisto, joka mittaa navetan olosuhteita

Tilalle asennetulla mittauslaitteistolla mitataan kasvatuspuolen lämpötilaa, kosteutta ja yleisimpiä navetassa esiintyviä kaasuja. Langattomat mittaussensorit ovat sijoitettu lähelle vasikoiden kasvatuskarsinoita, jotta mitatut suureet vastaisivat läheisesti vasikoiden elinolosuhteita. Tila liittyi hankkeeseen, koska hanke tarjosi hyvän rajapinnan nykyaikaiseen mittausteknologiaan ja sen hyödyntämiseen maataloudessa.

4

Kuva 2. Mittaussensorit on pyritty kiinnittämään mahdollisimman lähelle vasikoiden karsinoita

EU maaseuturahaston, Maaseutu2020:n, Savonian, Luonnonvarakeskuksen ja Centrian logot.