Pesosen tila, Kiuruvesi

Pesosen tilalla kasvatetaan nautoja ternistä teuraaksi. Tilalla on yhteensä 340 eläintä. Eläinten teuraspainot on ollut vuonna 2019 keksimäärin 383 kg ja teurasikä on ollut reilut 18 kuukautta. Kasvattamo on rakennettu 1985 ja sitä on laajennettu useampaan otteeseen. Nyt rakennus on 97 metriä pitkä ja 16,5 metriä leveä. keskellä on leveä ruokintapöytä apevaunua varten. Betonipalkkikarsinoihin on laitettu kumimatot ritilöiden päälle vähentämään eläinten liukastumisia.

 navetta ulkoa

Vuonna 2002 tilalle otettiin ensimmäiset ternivasikat. Ternikasvattamo on tehty eristämällä oma alue niille navetan sisältä, joten ne ovat eri ilmatilassa kuin isommat eläimet. Ternivasikoiden ryhmän koko on nykyisin 30. Samaan aikaan tulevat eläimet kiertävät koko kasvatusajan samassa ryhmässä.

terniosasto

Nykyinen ternikasvattamo on hyvin työvaltainen, koska se on tehty entisten karsinoiden paikalle. Tilalla on suunnitteilla uusi terni- ja teinikasvattamo 180 eläimelle. Sillä eläimet kasvaisivat puolen vuoden ikään asti ja sitten siirrettäisi nykyiseen navettaan loppukasvatukseen. Tällä hetkellä ajatus on vahvasti kylmässä kestokuivikeratkaisussa, joka olisi halvempi mutta työläämpi kuin lämmin rakennus. Tautipaine olisi kuitenkin pienempi ja se koetaan tärkeäksi.

terniosasto sisältä

EU maaseuturahaston, Maaseutu2020:n, Savonian, Luonnonvarakeskuksen ja Centrian logot.