MTY Jauhiainen, Pielavesi

Jauhiaisten tila Pielavedellä on ollut maatalousyhtymänä viisi vuotta. Yhtymän nuorimmalla osakkaalla on intoa kehittää tilaa. Niinpä 3 vuotta sitten tilan parsinavetan jatkoksi rakennettiin 60 lehmälle pihatto, jossa on automaattinen lypsyjärjestelmä. Nuorkarjan määrä tilalla vaihtelee 45-50 välillä. Entinen navetta on saneerattu nuorkarjan tiloiksi syksyllä 2019. Osastolla ovat samassa ilmatilassa eläimiä pikkuvasikoista poikiviin hiehoihin. Vastasyntyneille vasikoille on kuusi yksilökarsinaa. Sieltä vasikat siirtyvät kestokuivikepohjaisiin yhteiskarsinoihin ja myöhemmin nuorina hiehoina betonipalkkipohjaisiin. Osa nuorenkarjantilojen ikkunoista on poistettu ja tilalle on laitettu kennolevyt. Osastolla on myös koneellinen ilmanpoisto.

yksilökarsinat Jauhiainen

 

Kuva 1. Alle viikon ikäiset vasikat ovat yksilökarsinoissa

Tila liittyi Vasikkatilat kuntoon –hankkeen pilottitilaksi, koska haluaa vasikoiden kasvutulokset paremmiksi. Tilalla ei ole hengitystieoireita vasikoilla kuin hyvin harvoin. Vasikkaripulia sen sijaan esiintyy jonkin verran ja siitä haluttaisiin päästä eroon. Tähän pyritään kehittämällä vasikkatilojen olosuhteita nykyisissä tiloissa.

kestokuivikekarsina Jauhiainen

 

Kuva 2. Vasikoita kestokuivikepohjaisessa yhteiskarsinassa

Hankkeen asiantuntijaryhmän ensimmäinen tilakäynti tehtiin kesäkuussa 2020. Tilalla tehtiin monenlaisia olosuhdemittauksia nuorkarjanavetassa. Joitakin vasikoita tutkittiin tarkemmin mittaamalla ja ottamalla näytteitä. Näitä tuloksia asiantuntijaryhmä käyttää pohjana olosuhteiden kehittämisehdotuksiin.

Leena ja Roope

Kuva 3. Leena ja Roope MTY Jauhiaisesta kertoivat tilasta asiantuntijaryhmälle

 

EU maaseuturahaston, Maaseutu2020:n, Savonian, Luonnonvarakeskuksen ja Centrian logot.