KorpiFarmi Oy, Kangasniemi

KorpiFarmi Oy:llä on 140 lehmän lypsykarja. Lypsylehmät, ummessa olijat ja hiehot sijaitsevat tilan kylmäpihatossa, joka on alun perin rakennettu emolehmille vuonna 2008. Kylmäpihatto on saneerattu lypsykarjalle vuonna 2013 ja siellä on kaksi robottia lypsämässä. Tilan nuorkarja sijaitsee vanhassa navetassa, joka on saneerattu vasikkalaksi. Vasikat siirretään vasikkalan puolelle heti poikimisen jälkeen yksilökarsinoihin, joissa vasikat viettävät noin kuukauden ajan. Yksilökarsinoissa käytetään kuivikkeena olkea, jota lisätään karsinaan päivittäin. Kuukauden ikäisinä vasikat päästetään ryhmäkarsinoihin, ja tässä ryhmässä vasikat siirtyvät eteenpäin kasvaessaan.

20220203 141041

Kuva 1. Vasikkakasvattamo ja ulkoilutarha

Vasikat saavat pakastettua hyvälaatuista ternimaitoa noin 4 litraa mahdollisimman pian poikimisesta. Ternimaidon jälkeen vasikat saavat 5 päivän ajan täysmaitoa, jonka jälkeen ne siirretään hapanjuotolle. Vasikoille on tarjolla heti yksilökarsinoihin siirron jälkeen vasikkanappulaa, kuivaheinää ja vettä. Kesäisin vasikat ovat isossa ulkotarhassa, josta löytyy katettu makuualue.

20220203 133105 värit selkeämmät 2

Kuva 2. Vasikoiden yksilökarsinat ovat kuivitettu oljella

Tila lähti mukaan hankkeeseen, koska heillä on mielenkiintoa kehittää omaa sekä tilan toimintaa. Tilalla on takana onnistunut kryptosaneeraus ja vasikoiden terveys on ollut hyvä tämän jälkeen. Nykyisessä vasikkalassa koettiin haastavaksi lämpötilan hallinta sekä tilojen järjestely. Vasikkarakennuksessa on paljon hukkatilaa ja tila onkin miettinyt poikivien siirtoa vasikkalan yhteyteen.

EU maaseuturahaston, Maaseutu2020:n, Savonian, Luonnonvarakeskuksen ja Centrian logot.