Kantokallio Oy, Kiuruvesi

Kantokallio Oy on 2021 toimintansa aloittanut osakeyhtiö, jolla on yksi omistaja ja yksi työntekijä. Tilalla on käytössä vuonna 2014 käyttöönotettu 70 lypsylehmän verhoseinäpihatto 3+1 pohjaratkaisulla ja valoharjalla. Tilalla on robottilypsy ja aperuokinta. Tilan vasikat sijaitsivat samassa ilmatilassa lypsävien ja ummessa olevien lehmien kanssa tilavierailun aikana. Juottovasikat ovat siirtymässä tilan vanhaan navettaan, johon remontoidaan nuorkarjalle sopivia tiloja. Vasikoille on keväällä 2021 ostettu 7 yksilökarsinaa, jossa ne viettävät noin 2 viikkoa, jonka jälkeen vasikat siirtyvät ryhmäkarsinaan.

20211215 113623
Kuva 1. Tilan pihatossa on käsin säädettävät verhoseinät ja valoharja, joiden avulla ilmastointia säädetään.

Vasikat saavat erillislypsimellä lypsettyä ternimaitoa mahdollisimman pian poikimisesta. Ternimaito mitataan Brix-refraktometrillä ja ternimaito on pääsääntöisesti hyvälaatuista eli yli 22 %. Vasikat saavat maitoa 4–5 päivän ajan ja sen jälkeen ne siirtyvät Startti-maitojauhejuomalle. Vasikat saavat lisäksi ruokintakouruihin väkirehua ja korsirehua.

IMG 20211231 101108muokattu
Kuva 2. Tilan vasikoita uusissa tiloissa

Tila liittyi hankkeeseen, koska tilalla halutaan pienentää vasikkakuolleisuutta sekä parantaa vasikoiden olosuhteita ja hoitokäytänteitä. Vasikat halutaan siirtää pois samasta ilmatilasta lehmien kanssa edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

EU maaseuturahaston, Maaseutu2020:n, Savonian, Luonnonvarakeskuksen ja Centrian logot.