Viimeiset tilaesittelyt luettavissa9

Helmikuun aikana Vasikkatilat kuntoon -hankkeessa päästiin tekemään viimeiset pilottitila olosuhdekartoitukset. Voit käydä lukemassa tilaesittelyt sivuilta KorpiFarmi Oy:stä, jossa vasikat sijaitsevat omassa tilassaan, sekä Rahjan tilasta, joka toimii hankkeessa kehitettävän mittauslaitteiston testaustilana. Mittauslaitteisto päästiin viemään tilalle helmikuun lopulla. Laitteisto kiinnitettiin vasikkatiloihin, joissa se mittaa lämpötilaa, kosteutta ja navetan tyypillisimpiä kaasuja. 

EU maaseuturahaston, Maaseutu2020:n, Savonian, Luonnonvarakeskuksen ja Centrian logot.