Vasikoiden hyvinvointimittauskäynnit on aloitettu pilottitiloilla

Vasikoiden hyvinvointimittaukset täydentävät pilottitiloilla tehtäviä olosuhde- ja terveysmittauksia. Hyvinvointimittauskäynneillä keskitytään erityisesti vasikoiden hyvinvointiin, sen eri osa alueisiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Ensimmäinen pilottitilakäynti on jo tehty ja muille tiloille on sovittu vierailuaikoja. Hyvinvointimittausten tuloksista tehdään tilalle raportti, josta tilan väki saa tietoa omien vasikoidensa hyvinvoinnin tasosta ja siitä mihin kannattaa olosuhteissa ja hoidossa kiinnittää huomiota. Hyvinvointimittaukset toistetaan tiloilla tehtyjen olosuhdemuutosten jälkeen keväällä tai kesällä, jolloin voidaan arvioida muutosten vaikutusta eläinten hyvinvointiin.

Hyvinvointimittaristo käsittää yhteensä 34 eri mittaria, jotka kattavat eläimen hyvinvoinnin eri osa-alueet: ravitsemuksen, terveyden, kasvatusympäristön sekä eläimen käyttäytymisen ja tunnetilat.

ämpäritesti

Kuva 1. Vasikat pääsivät tutkimaan ämpäriä vieras esine -testin yhteydessä 

Eläimestä itsestään arvioidaan esimerkiksi ravitsemusta, sairauden merkkejä, karvapeitteen puhtautta ja kuntoa sekä eläimen mahdollisuutta sopeutua vallitsevaan lämpötilaan. Kasvatusympäristön ja hoitokäytänteiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota esimerkiksi tilan määrään, lattian liukkauteen, kuivituksen onnistumiseen sekä karkearehun ja juomaveden saatavuuteen.

Tilakäynnillä tarkkaillaan, esiintyykö eläimillä positiivisesta hyvinvoinnista kertovia toimintoja (esim. leikki) tai negatiivisesta hyvinvoinnista kertovaa käyttäytymistä (esim. kielenpyöritys, toisen eläimen imeminen). Lähestymistesti kertoo eläimen ja ihmisen välisestä suhteesta ja vieras esine -testi eläinten yleisestä pelokkuudesta. Laadullisessa käyttäytymisen arvioinnissa tarkkailija kirjaa kuinka paljon eläimet ilmentävät erilaisia ennalta valittuja adjektiiveja (esim. rauhallinen, utelias, ystävällinen, pelokas, apea, ahdistunut). Analyysin avulla tätä tietoa tiivistetään ja saadaan kokonaiskuva eläinten kokemasta positiivisesta ja negatiivisesta tunnetilasta.

Kirjoittajat:

Leena Tuomisto, Luonnonvarakeskus

Tarja Koistinen, Luonnonvarakeskus

Maiju Pesonen, Luonnonvarakeskus

Kuva:

Essi Keto, Savonia-ammattikorkeakoulu

EU maaseuturahaston, Maaseutu2020:n, Savonian, Luonnonvarakeskuksen ja Centrian logot.