Kohdasta tilaesittelyt löytyy nyt neljän pilottitilan esittelyt, joissa on kerrottu tilan tuotannosta ja hankkeen aikana kehitettävästä kohteesta.

EU maaseuturahaston, Maaseutu2020:n, Savonian, Luonnonvarakeskuksen ja Centrian logot.