Tervetuloa Vasikkatilat kuntoon -hankkeen nettisivuille!

Sivuilla julkaistaan tietoja vasikoiden hyvistä olosuhteista ja olosuhtieden parantamisesta jo olemassa olevissa ratkaisuissa sekä uusissa rakennuskohteissa. Hankkeessa muodostetaan asiantuntijaryhmä, jossa on  navettateknologian, navettasuunnittelun, eläinterveyden, tilaneuvonnan, tutkimuksen sekä koulutuksen asiantuntijoita Savonia-ammattikorkeakoulusta, Luonnonvarakeskuksesta ja Centria-ammattikorkeakoulusta. Hankkeen kehittämistoimenpiteet toteutetaan pilottimaatiloilla. Asiantuntijaryhmän työn tuloksena syntyy toimintamalli maatiloille, jota noudattamalla vältytään virheinvestoinneilta, kun vasikkatilojen investoinnin tai saneerauksen toteutuksessa huomioidaan sekä tilan nykyiset fyysiset puitteet, navetan toiminnot, että vasikoiden hyvinvointiin vaikuttavat tekijät.

EU maaseuturahaston, Maaseutu2020:n, Savonian, Luonnonvarakeskuksen ja Centrian logot.